Om Geysir Heste

Heidi og Dennis Thrysøe er et par med en stor kærlighed for, og en stor interesse i, den islandske hest. Vi har begge mange års erfaring med ridning, pasning og avl af islandske heste.
Heidi Thrysøe Dennis Thrysøe

Har redet siden ca. 1990, og siden beskæftiget sig intensivt med islandske heste. Underviser både som individuel- og holdundervisning, samt tilrider og træner islandske heste.
Heidi har taget DI's sportsdommeruddannelse og er oprindeligt uddannet pædagog.

Har redet siden 1995, og har brugt meget tid på islandske heste, og ikke mindst på gården, siden. Arbejder med udvikling af software igennem Geysir IT og udvikling og salg af rideudstyr igennem Karlslund Rideudstyr.

Vores gård "Vesterheden"

Gården ligger på Ellidshøjgårdvej 25 - på heden, vest for Ellidshøj (mellem Svenstrup og Støvring, lige syd for Aalborg). Gården er bygget i ca. 1929.

Luftfoto

Fra 1945-2002 har gården været beboet af landmandsparret Erik og Marie Pedersen, som har drevet kvæg- og plantebrug på gårdens davarende 50 hektar.
I 2002 blev ejendommen udstykket og gården med 5 hektar solgt fra til Heidi og Dennis. I 2005 blev der købt yderligere 7,5 ha. til så der nu ca. er 11 ha. græsfolde.

Siden da er meget lavet om, og mere vil helt sikkert blive det i fremtiden. Blandt andet er der, udover modernisering af stuehuset bygget og indrettet løsdriftsstalde og bokse.

Geysir Heste
CVR 31647649
Ellidshøjgårdvej 25
9230 Svenstrup J.
(+45) 51 84 85 16
heidi@geysirheste.dk